Giá cà phê ngày 19/3/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 19/3/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-19-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.6
-200
Công ty
03-19-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.3
-200
Đại lý
03-19-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.6
-200
Công ty
03-19-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.3
-200
Đại lý
03-19-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.6
-200
Công ty
03-19-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.3
-200
Đại lý
03-19-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.7
-200
Công ty
03-19-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.4
-200
Đại lý
03-19-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.7
-200
Công ty
03-19-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.4
-200
Đại lý
03-19-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.7
-100
Công ty
03-19-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.4
-150
Đại lý
03-19-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.3
-300
Công ty
03-19-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.2
-300
Đại lý
03-19-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.3
-300
Công ty
03-19-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30
-400
Đại lý
03-19-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.3
-300
Công ty
03-19-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.1
-300
Đại lý
03-19-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.3
-300
Công ty
03-19-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30
-300
Đại lý
03-19-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.3
-300
Công ty
03-19-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.1
-300
Đại lý
03-19-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.3
-300
Công ty
03-19-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.2
-300
Đại lý
03-19-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.7
-200
Công ty
03-19-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.4
-200
Đại lý
03-19-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.7
-200
Công ty
03-19-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.4
-200
Đại lý
03-19-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.7
-200
Công ty
03-19-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.4
-200
Đại lý
03-19-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.8
-200
Công ty
03-19-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.5
-100
Đại lý
03-19-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.8
-200
Công ty
03-19-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.5
-200
Đại lý
03-19-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.8
-200
Công ty
03-19-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.5
-200
Đại lý
03-19-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.5
0
Công ty
03-19-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30
0
Đại lý
03-19-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.5
0
Công ty
03-19-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30
0
Đại lý
03-19-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.5
0
Công ty
03-19-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30
0
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-19-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
63
2000
Công ty
03-19-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
62
2000
Đại lý
03-19-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
63
2000
Công ty
03-19-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
62
2000
Đại lý
03-19-2020
Lâm Đồng
P. 4
63
2000
Công ty
03-19-2020
Lâm Đồng
P. 4
62
2000
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-19-2020
New york
Cafe chè
109 usc/lbs
1.95
Công ty
03-19-2020
London
Cafe vối
1.227 usd/tấn
-14
Công ty
03-19-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
31.900 VND/kg
-200
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn