Giá cà phê ngày 18/3/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 18/3/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-18-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
31.05
50
Công ty
03-18-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.73
100
Đại lý
03-18-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
31.05
50
Công ty
03-18-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.73
100
Đại lý
03-18-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
31.05
50
Công ty
03-18-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.73
100
Đại lý
03-18-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
31.11
0
Công ty
03-18-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.675
200
Đại lý
03-18-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
31.01
0
Công ty
03-18-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.675
200
Đại lý
03-18-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
31.12
400
Công ty
03-18-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.81
0
Đại lý
03-18-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.72
400
Công ty
03-18-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.57
200
Đại lý
03-18-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.75
50
Công ty
03-18-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.43
100
Đại lý
03-18-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.75
50
Công ty
03-18-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.53
100
Đại lý
03-18-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.75
50
Công ty
03-18-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.43
100
Đại lý
03-18-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.72
400
Công ty
03-18-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.47
200
Đại lý
03-18-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.72
400
Công ty
03-18-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.57
200
Đại lý
03-18-2020
Gia Lai
X. Ia Le
31.12
400
Công ty
03-18-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.77
200
Đại lý
03-18-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
31.07
200
Công ty
03-18-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.72
400
Đại lý
03-18-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
31.12
400
Công ty
03-18-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.77
200
Đại lý
03-18-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.875
200
Công ty
03-18-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.71
0
Đại lý
03-18-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.91
0
Công ty
03-18-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.675
200
Đại lý
03-18-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.91
0
Công ty
03-18-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.575
200
Đại lý
03-18-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.83
100
Công ty
03-18-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.35
50
Đại lý
03-18-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.73
100
Công ty
03-18-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.25
50
Đại lý
03-18-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.83
100
Công ty
03-18-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.35
50
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-18-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
63.02
400
Công ty
03-18-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
61.97
200
Đại lý
03-18-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
62.97
200
Công ty
03-18-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
62.02
400
Đại lý
03-18-2020
Lâm Đồng
P. 4
62.97
200
Công ty
03-18-2020
Lâm Đồng
P. 4
62.02
400
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-18-2020
New york
Cafe chè
109 usc/lbs
0
Công ty
03-18-2020
London
Cafe vối
1.249 usd/tấn
0
Công ty
03-18-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
32.230 VND/kg
100
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn