Giá cà phê ngày 17/3/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 17/3/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-17-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
31
0
Công ty
03-17-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.63
-70
Đại lý
03-17-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
31
0
Công ty
03-17-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.63
-70
Đại lý
03-17-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
31
0
Công ty
03-17-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.63
-70
Đại lý
03-17-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
31.11
10
Công ty
03-17-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.475
-225
Đại lý
03-17-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
31.01
10
Công ty
03-17-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.475
-225
Đại lý
03-17-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.72
-380
Công ty
03-17-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.81
10
Đại lý
03-17-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.32
-380
Công ty
03-17-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.37
-230
Đại lý
03-17-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.7
0
Công ty
03-17-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.33
-70
Đại lý
03-17-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.7
0
Công ty
03-17-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.43
-70
Đại lý
03-17-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.7
0
Công ty
03-17-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.33
-70
Đại lý
03-17-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.32
-380
Công ty
03-17-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.27
-230
Đại lý
03-17-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.32
-380
Công ty
03-17-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.37
-230
Đại lý
03-17-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.72
-380
Công ty
03-17-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.57
-230
Đại lý
03-17-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.87
-230
Công ty
03-17-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.32
-380
Đại lý
03-17-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.72
-380
Công ty
03-17-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.57
-230
Đại lý
03-17-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.675
-225
Công ty
03-17-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.71
10
Đại lý
03-17-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.91
10
Công ty
03-17-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.475
-225
Đại lý
03-17-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.91
10
Công ty
03-17-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.375
-225
Đại lý
03-17-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.73
-70
Công ty
03-17-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.3
0
Đại lý
03-17-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.63
-70
Công ty
03-17-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.2
0
Đại lý
03-17-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.73
-70
Công ty
03-17-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.3
0
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-17-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
62.62
-380
Công ty
03-17-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
61.77
-230
Đại lý
03-17-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
62.77
-230
Công ty
03-17-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
61.62
-380
Đại lý
03-17-2020
Lâm Đồng
P. 4
62.77
-230
Công ty
03-17-2020
Lâm Đồng
P. 4
61.62
-380
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-17-2020
New york
Cafe chè
109 usc/lbs
0
Công ty
03-17-2020
London
Cafe vối
1.249 usd/tấn
0
Công ty
03-17-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
32.130 VND/kg
-70
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn