Giá cà phê ngày 12/3/2020


Thông báo giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 12/3/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-12-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
31.2
-300
Công ty
03-12-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.7
-300
Đại lý
03-12-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
31.4
-300
Công ty
03-12-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
31.1
-300
Đại lý
03-12-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
31.6
200
Công ty
03-12-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
31.3
100
Đại lý
03-12-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
31.3
-200
Công ty
03-12-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
31
-200
Đại lý
03-12-2020
Gia Lai
X. Ia Le
31.3
-200
Công ty
03-12-2020
Gia Lai
X. Ia Le
31
-200
Đại lý
03-12-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
31.3
-200
Công ty
03-12-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
31
-200
Đại lý
03-12-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
31.5
100
Công ty
03-12-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
31.2
0
Đại lý
03-12-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
31.5
100
Công ty
03-12-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
31.2
-100
Đại lý
03-12-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
31.5
100
Công ty
03-12-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
31.2
-100
Đại lý
03-12-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
31.6
200
Công ty
03-12-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
31.3
200
Đại lý
03-12-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
31.6
200
Công ty
03-12-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
31.3
200
Đại lý
03-12-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
31.5
-100
Công ty
03-12-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
31.2
-100
Đại lý
03-12-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
31.4
-300
Công ty
03-12-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
31.1
-300
Đại lý
03-12-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
31.4
-200
Công ty
03-12-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
31.1
-200
Đại lý
03-12-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
31.4
-100
Công ty
03-12-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
31.1
-100
Đại lý
03-12-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
31.2
-300
Công ty
03-12-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.7
-300
Đại lý
03-12-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
31.4
-300
Công ty
03-12-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
31.1
-300
Đại lý
03-12-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
31.2
-300
Công ty
03-12-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.7
-300
Đại lý
03-12-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
31.4
-200
Công ty
03-12-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
31.1
-200
Đại lý
03-12-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
31.4
-100
Công ty
03-12-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
31.1
-100
Đại lý
03-12-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
31.4
-100
Công ty
03-12-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
31.1
-100
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-12-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
64
-2000
Công ty
03-12-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
63
-2000
Đại lý
03-12-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
64
-2000
Công ty
03-12-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
63
-2000
Đại lý
03-12-2020
Lâm Đồng
P. 4
64
-2000
Công ty
03-12-2020
Lâm Đồng
P. 4
63
-2000
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-12-2020
New york
Cafe chè
112 usc/lbs
-2.3
Công ty
03-12-2020
London
Cafe vối
1.271 usd/tấn
-8
Công ty
03-12-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
32.700 VND/kg
-200
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn