Giá cà phê ngày 11/3/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 11/3/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-11-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
31.5
900
Công ty
03-11-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
31
700
Đại lý
03-11-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
31.7
700
Công ty
03-11-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
31.4
700
Đại lý
03-11-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
31.4
600
Công ty
03-11-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
31.2
600
Đại lý
03-11-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
31.5
600
Công ty
03-11-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
31.2
600
Đại lý
03-11-2020
Gia Lai
X. Ia Le
31.5
600
Công ty
03-11-2020
Gia Lai
X. Ia Le
31.2
600
Đại lý
03-11-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
31.5
600
Công ty
03-11-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
31.2
600
Đại lý
03-11-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
31.4
600
Công ty
03-11-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
31.2
600
Đại lý
03-11-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
31.4
600
Công ty
03-11-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
31.3
600
Đại lý
03-11-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
31.4
600
Công ty
03-11-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
31.3
600
Đại lý
03-11-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
31.4
600
Công ty
03-11-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
31.1
600
Đại lý
03-11-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
31.4
600
Công ty
03-11-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
31.1
600
Đại lý
03-11-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
31.6
500
Công ty
03-11-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
31.3
500
Đại lý
03-11-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
31.7
700
Công ty
03-11-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
31.4
700
Đại lý
03-11-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
31.6
600
Công ty
03-11-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
31.3
600
Đại lý
03-11-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
31.5
500
Công ty
03-11-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
31.2
600
Đại lý
03-11-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
31.5
900
Công ty
03-11-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
31
700
Đại lý
03-11-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
31.7
700
Công ty
03-11-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
31.4
700
Đại lý
03-11-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
31.5
900
Công ty
03-11-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
31
-200
Đại lý
03-11-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
31.6
600
Công ty
03-11-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
31.3
600
Đại lý
03-11-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
31.5
600
Công ty
03-11-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
31.2
600
Đại lý
03-11-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
31.5
500
Công ty
03-11-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
31.2
500
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-11-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
66
2000
Công ty
03-11-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
65
2000
Đại lý
03-11-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
66
2000
Công ty
03-11-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
65
2000
Đại lý
03-11-2020
Lâm Đồng
P. 4
66
2000
Công ty
03-11-2020
Lâm Đồng
P. 4
65
2000
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-11-2020
New york
Cafe chè
114 usc/lbs
5.15
Công ty
03-11-2020
London
Cafe vối
1.279 usd/tấn
32
Công ty
03-11-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
32.900 VND/kg
600
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn